Pogłębianie rowów

Zanim rozpoczną się jesienne deszcze i szarugi, warto pomyśleć o wyczyszczeniu i konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych. Trzeba pamiętać, że melioracja jest istotna nie tylko w czasie powodzi, ale również w okresach suszy. Utrzymanie śluz i innej infrastruktury wodnej powoduje, że możemy z nich korzystać. Często są zarośnięte i kompletnie niedrożne. A to właśnie te rowy pełnią bardzo ważną rolę, szczególnie w momencie gdy zagraża nam powódź.  Kiedy przyjdą mrozy i śniegi, może być za późno.

 

 
Nasza firma zajmuje się konserwacją dróg, czyszczeniem i pogłębianiem rowów oraz wałów przeciwpowodziowych. Stosujemy kosiarki wysięgnikowe do usuwania traw i chwastów oraz koparkę Gallmac z głowicą frezującą  służącą do odmulania rowów przydrożnych, poszerzania oraz zwiększania przepustowości. Głowica wyposażona w specjalistyczne, wzmacniane frezy. Maksymalna głębokość 60 cm. Szerokość u podstawy rowu 30 cm. Szerokość u nasady wykopu 152 cm. Kąt pochylenia 45 stopni.

Roboty przygotowawcze obejmują:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie terenu z drzew, krzewów.Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanego rowu zgodnie z obmiarem w terenie. Szacowana cena pogłębiania rowów wynosi od 6 do 11 zł netto za 1 mb w zależności od stopnia utrudnienia w terenie oraz zakresu wykonywanych robót.


Płatność za 1 mb wykonanego rowu przyjmuje się zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
- oznakowanie miejsca robót,
- uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień;
- roboty przygotowawcze (pomiarowe, oznakowanie, oczyszczenie terenu),
- wykonanie rowu (wykopy), nadanie odpowiedniego kształtu,
- wyprofilowanie dna i powierzchni skarp, nadanie odpowiedniego spadku podłużnego,

 
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług póki woda z niedrożnych rowów nie zalewa pól i łąk, lokalnie podtapiając czy miejscowo powodując zastoiska wodne nie tak groźne w skutkach jak wielkie powodzie, potrafiące jednak spowodować równie dotkliwe straty.
 

<<< Wróć

Copyright © 2015 PUH TRANS-GAJ s.c.
created by Activate System
projektowanie ogrodów konin, projektowanie ogrodów łódź,
projektowanie ogrodów poznań, zakładanie ogrodów łódź