Zakładanie boisk sportowych

  Kiedy już posiadają Państwo boisko sportowe trzeba zadbać o jego odpowiednią  renowację i regenerację

  RENOWACJA

                   

   

   

   

                      

   
  Zaniedbane i zniszczone boiska sportowe można przy pomocy odpowiednich zabiegów zregenerować, aby pełniły swoją funkcję użytkową . Jak różnorodne są problemy powierzchni sportowych, tak liczne są nasze rozwiązania. Każdy problem jest dokładnie analizowany, jeżeli istnieje taka potrzeba również w laboratorium. W związku z powyższym mogą być Państwo pewni, iż zwalczone zostaną nie tylko symptomy, ale również przyczyny Państwa problemów z darnią. Jednocześnie informuję, że dysponujemy odpowiednim zestawem maszyn  do wykonywania w sposób profesjonalny zabiegów renowacyjnych i regeneracyjnych. Bardzo często małe problemy , jeśli się ich nie rozpozna i nie usunie, mogą urosnąć do dużych rozmiarów i pociągnąć za sobą bardzo kosztowne intensywne zabiegi renowacyjne. W załączeniu przedstawiamy zestawienie najczęściej występujących problemów , wykaz przyczyn takiego stanu rzeczy, oraz proponowane zabiegi które należy wykonać celem likwidacji problemu.

  Pojawiające się problemy z nawierzchniami sportowymi:

  PROBLEM PRZYCZYNA
  Stojąca woda ubite podłoże
    brak systemu drenażowego
    nieprzepuszczalna warstwa nośna
  Słaby wzrost niewystarczające zaopatrzenie w substancje odżywcze
    złe proporcje podłoża
    warstwa filcu
    ubite podłoże
    choroby i szkodniki
    stary trawnik
  Nierówności podłoża rozpad podłoża
    zużycie
    przeciążenie
    szkody wywołane przez zwierzęta
    szkody w wyniku mrozów
  Brak odporności na cięcie zagęszczone poziomy w gruncie
    słaby wzrost korzeni
    warstwy barierowe w strukturze
    szkodniki, choroby
  Puste miejsca złe proporcje podłoża
    niewłaściwe mieszanki traw
    niewystarczająca lub nieprawidłowa pielęgnacja
    przeciążenie


  Nasze rozwiązania dla przedstawionych powyżej problemów;

  1. Poprawa przepuszczalności wody

  • Napowietrzenie darni i warstwy nośnej podłoża
  • Usunięcie powierzchniowych zagęszczeń gruntu
  • Przedłużenie działania zabiegu piaskowania

  2. Zabieg głębokiego spulchniania podłoża

  • Przerwanie poziomów zagęszczenia gruntu
  • Głębokie napowietrzenie
  • Ożywienie życia w podłożu
  • Ulepszenie głębokiego ukorzenienia traw i przez to poprawa odporności na cięcie

  3.  Nacinanie podłoża

  • Nacinanie w wąskim odstępie na głębokość około 15cm
  • Przełamanie twardej warstwy wierzchniej
  • Stworzenie miejsca w podłożu dla wody i powietrza
  • W połączeniu z piaskowaniem poprawa przepuszczalności trawnika

  REGENERACJA          Regeneracja powierzchni sportowych dotyczy niezbędnych i przeprowadzanych co roku zabiegów mających na celu utrzymanie i poprawę stanu boiska. Pojedyncze zabiegi mogą być przeprowadzane w czasie użytkowania powierzchni sportowych, natomiast całość czynności regeneracyjnych powinna mieć miejsce w okresie przerw w rozgrywkach, najczęściej dwa razy do roku – na wiosnę i jesienią. Generalnie regeneracja, zaczynając od koszenia, zwalczania szkodników oraz nawożenia, stanowi podstawę dla długoterminowego utrzymania wartości boiska, jego odporności na obciążenia i uszkodzenia.

  Niektóre z problemów pojawiających się na sportowych nawierzchniach trawiastych:

  • Chwasty
  • Warstwa filcu
  • Szkodniki
  • Nierówności podłoża
  • Nieprzepuszczalność podłoża
  • Puste miejsca


  W celu rozwiązania tych problemów oferujemy dostosowane do potrzeb i problemów  Państwa boiska pakiety regeneracyjne, które obejmować mogą następujące zabiegi;

  1.    Wertykulacja
  2.    Głębokie spulchnianie podłoża
  3.    Areacja
  4.    Piaskowanie
  5.    Głębokie nawożenie
  6.    Dosiew trawy
  7.    Coroczne odnawianie obszaru bramek
  8.    Przesiedlanie szkodników, głównie dżdżownic
  9.    Równanie terenu


  Wertykulacja

  polegająca na płytkim spulchnianiu gleby, rozdrobnieniu i usunięciu nadmiernie grubej warstwy ściółki (tzw.” filcu”)
  Prace te wykonujemy przy pomocy zgrzebła wertykulatora, które nacina murawę i przecina ściółkę oraz rozłogi.

  Głębokie spulchnianie podłoża

  jest to nacinanie trawy na głębokość do 20 cm.
  Zabieg wykonywany jest przy pomocy noży do głębokości 20 cm.

  Areacja

  wykonanie w glebie otworów przełamujących zagęszczenie podłoża do ok.8 cm głębokości.
  Zabieg obejmuje również rozprowadzenie wyciągniętej podczas aeracji ziemi przy pomocy szczotki do piasku.

  areacja przy pomocy bolców pustych lub pełnych – maksymalnie do 25cm głębokości.

  Piaskowanie

  czynności regeneracyjne podłoża obejmują między innymi piaskowanie, które pozwala na zachowanie lub polepszenie struktury podłoża. Dzięki piaskowaniu powierzchnia podłoża wysycha szybciej po deszczu. Zabieg piaskowania wykonujemy przy użyciu piaskarki i szczotki do wmiatania piasku służą szczotki montowane do urządzenia Terra Combi 160.

  Wgłębny dosiew trawy i nawożenie

  dosiew trawy umożliwia zagnieżdżenie się nowej trawy bez zniszczenia starej.
  Natomiast odpowiednio do stanu podłoża dobrany nawóz odżywia i regeneruje podłoże i trawnik.
  Do zasiewu trawy służy zestaw wału typu kolczatka oraz element do zasiewu.

   

  Coroczne odnawianie obszaru bramek

  Równanie terenu

   


  Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do stosowania na boisku sportowym.

  1.    Nawadnianie

  Odpowiednie tj. proporcjonalne do warunków mikroklimatycznych, pogody, wymogów nawierzchni i kondycji trawy.


  2.    Nawożenie

  W zależności od intensywności użytkowania, składu chemicznego gleby należy dostosować odpowiednią dawkę i program nawozowy lub należy zastosować nawożenie nawozem o przedłużonym działaniu, który w sposób automatyczny dozuje składniki odżywcze w czasie całego sezonu wegetacyjnego.
  Dawka rocznie
  N- do 50-70kg/ha,
  P2O5 maj/czerwiec 50-70kg/ha, wrzesień październik 40-60kg/ha
  K2O maj/czerwiec 110-140kg/ha, wrzesień październik 100-120kg/ha


  3.    Koszenie


  Dla boisk sportowych intensywnie użytkowanych normą wykonywania zabiegu koszenia jest utrzymanie wysokości trawy na poziomie 3 cm. W związku z powyższym koszenie powinno być wykonywane kosiarką wrzecionową wraz z pojemnikiem w sezonie wegetacyjnym minimum 2x w tygodniu.


  4.    Aeracja


  W zależności od intensywności użytkowania i warunków środowiskowych minimum 2x do roku (wiosną i jesienią)należy wykonać areację na odpowiednią ustaloną indywidualnie głębokość celem poprawienia warunków powietrzno-wodnych mających decydujące znaczenie na głębokość korzenienia się trawy i w konsekwencji jej kondycję.
  Poziom zagęszczenia gruntu mierzy  indywidualnie pracownik i dostosowuje intensywność zabiegu oraz łączenie go z innymi np. piaskowaniem.


  5.    Wertykulacja


  Stosować wiosną i jesienią ale również w czasie sezonu w dogodnym terminie między rozgrywkami należy minimum 2 x do roku.
  Każdorazowo zabieg  należy stosować po stwierdzeniu występowania „ filcu „ i miejscowego nadmiernego zagęszczenia gruntu.


  6.    Wałowanie


  Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych jest wałowanie płyty boiska jednak należy je stosować jedynie przy wykonywaniu zabiegu areacji i wertykulacji.
  Stosowanie tylko tego narzędzia powoduje zbyt duże zagęszczenie gruntu duży spadek kondycji trawy i stanu nawierzchni. Wałowanie należy wykonywać każdorazowo po zawodach sportowych

  Choroby i szkodniki


  Ważne jest stosowanie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku zauważenia problemów należy przede wszystkim zastosować standardowe zabiegi utrzymania trawnika.
  Poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy z jakimi możemy spotkać się na trawniku.

  Mech

  trawnik zbyt często podlewany/zbyt kwaśne podłoże. Problem występuje najczęściej wiosną i często występuje samoistnie w miarę wysychania podłoża. Osuszyć teren, zwapnować trawnik, usunąć pilśń, zwiększyć wysokość koszenia. Można stosować fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech.

  Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kręgi

  związane ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Częstą przyczyną ich występowania jest użycie ściółki leśnej przy zakładaniu trawnika lub pozostawienie fragmentów pni drzew czy butwiejących desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybów, częstszym koszeniu i aeracji trawnika.

  Rdze- małe plamki na liściach z których wydobywają się rdzawe zarodniki

  choroba atakuje trawnik pod koniec lata. Można stosować fungicydy (Topsin)
   i częściej kosić trawnik.

  Zgorzel fuzaryjna

  powoduje placowate zamieranie i czernienie korzeni trawy w okresie lata. Choroba związana ze zbyt dużą wilgotnością i nawożeniem azotowym.

  Pleśń śniegowa

  występuje zwykle wiosną i jesienią. Objawem jest biała grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotności. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawożeniu, częstym koszeniu trawy i usuwaniu butwiejących liści i innych zanieczyszczeń organicznych.

  Rizoktonioza

  Okrągłe, brązowawe plamy na trawniku, wyczuwalny zapach grzybni. Zmniejszyć nawożenie azotowe podczas upałów, regularnie usuwać pilśń.

  Braki nawozowe

  trawnik lekko żółtawy lub blady, zwiększyć nawożenie nawozami wieloskładnikowymi. zastosować nawozy przeciw żółknięciu zawierające również mikroelementy.

  Przenawożenie

  trawnika zasycha pasmami wkrótce po nawożeniu. Ograniczyć nawożenie przez 3-4 tygodnie, trawnik obficie zlać wodą.

  Larwy

  trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki. Zastosować zoocydy: Basudin granulat lub opryskać preparatem Basudin, Decis, Owadofos.

   

   

  Regeneracja starego trawnika:

  I  usunąć widoczne chwasty trwałe
  II  trawnik nisko skosić na wysokość około 2 cm i dokładnie wygrabić trawę
  III  zruszyć powierzchnię trawnika (np. wertykulatorem)
  IV  zgrabić i usunąć  obumarłe części roślinne
  V  nakłuć trawnik aeratorem
  VI  dosiać mieszanki traw, najlepiej typu 'regeneracja'
  VII trawnik przykryć 0,5-1,0cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować  i podlać.

  Renowacja boisk sportowych oraz nawierzchni trawiastych

  • wertykulacja 0,56zł/m2  +zebranie 0.30cm
  • głębokie pionowe i poziome spulchnianie gleby z pełnym bolcem 1,00zł/m2
  • areacja  z pustym bolcem 1,10zł/m2, + zebranie 0,30zł/m2
  • piaskowanie 0,65zł/m2  (bez mat.)
  • siew nasion i nawożenie 2,46/m2  + wertykulacja 0,6 (bez mat.)
  • wymiana pow. trawy przy bramkach 14,46zł/m2 

   

   <<< WRÓĆ

  Copyright © 2015 PUH TRANS-GAJ s.c.
  created by Activate System
  projektowanie ogrodów konin, projektowanie ogrodów łódź,
  projektowanie ogrodów poznań, zakładanie ogrodów łódź