Inwentaryzacje drzewostanu

  Realizujemy inwentaryzację zieleni przedprojektowej oraz inwentaryzację zieleni wraz z zagospodarowaniem terenu w formie opisowej i graficznej.

  Inwentaryzacja dendrologiczna jest to szereg działań mających na celu określenie aktualnego stanu zieleni i gospodarki drzewostanu.

  Copyright © 2015 PUH TRANS-GAJ s.c.
  created by Activate System
  projektowanie ogrodów konin, projektowanie ogrodów łódź,
  projektowanie ogrodów poznań, zakładanie ogrodów łódź